مقاله تعيين وضعيت باروري و تيپ آميزشي Cochliobolus miyabeanus، عامل لكه قهوه اي برنج در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۸۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تعيين وضعيت باروري و تيپ آميزشي Cochliobolus miyabeanus، عامل لكه قهوه اي برنج در استان گيلان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لكه قهوه اي
مقاله جدايه
مقاله آسکوسپور
مقاله ماده و نر بارور
مقاله Cochliobolus miyabeanus
مقاله تيپ آميزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: الهي نيا سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: موسي نژاد صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور تعيين وضعيت باروري و تيپ آميزشي جمعيت طبيعي قارچ Cochliobolus miyabeanus، عامل لكه قهوه اي برنج انجام گرفت. تعداد ۱۴۷ جدايه قارچ، در بهار و تابستان سالهاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ از مزارع مختلف برنج در استان گيلان جداسازي گرديد. قارچ عامل بيماري از بذور و برگ هاي آلوده جداسازي شد و با استفاده از روش تك اسپور خالص سازي گرديد. جدايه هاي اين قارچ با خود و ديگر جدايه ها تلاقي داده شدند. بر اساس نتايج بدست آمده، بيشتر جدايه ها خودنابارور تشخيص داده شدند و فقط ۲۳٫۸ درصد جدايه ها بارور بودند. تعداد ۳۵ جدايه بارور در دو تيپ آميزشي قراردادي A و a قرار گرفتند كه ۱۷ جدايه ماده بارور و ۱۸ جدايه نربارور بودند. قدرت جوانه زني آسكوسپورها روي آب و آب – آگار در شرايط آزمايشگاه بررسي شد. آسكوسپورهاي به دست آمده از كليه جدايه هاي بارور قادر به جوانه زني بودند.