مقاله تعيين وضعيت تروفي و پتانسيل توليد ماهي در درياچه چغاخور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۷۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تعيين وضعيت تروفي و پتانسيل توليد ماهي در درياچه چغاخور
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درياچه چغاخور
مقاله وضعيت تروفي
مقاله فسفات کل
مقاله ماکروبنتوز
مقاله توليد اوليه
مقاله توليد ماهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ندوشن رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درياچه چغاخور درياچه اي کم عمق در شرق ايران و به لحاظ اکولوژيک و اقتصادي مهمترين درياچه در استان چهارمحال و بختياري است. طي دهه گذشته، اين درياچه از طريق فعاليت هاي انساني از قبيل احداث سد، نوسانات عمق آب، ورود پساب مزارع کشاورزي و معرفي کپورماهيان و سپس توقف رهاسازي، در معرض فشارهاي شديد اکولوژيک قرار گرفته است. لذا در اين مطالعه پارامترهاي فيزيکي، پارامترهاي شاخص تروفي شامل فسفات کل، کلروفيل آ، عمق شفافيت بصورت ماهانه و توده زنده ماکروبنتوز بصورت فصلي، از ارديبهشت ۱۳۸۳ تا فروردين ۱۳۸۴ موردبررسي قرار گرفت. در حال حاضر، گياهان غوطه ور بويژه Myriophyllum spicatum تقريبا تمام سطح درياچه را پوشانده و توده انبوه گياه Polygonom amphibium در حاشيه جنوب شرقي درياچه مانند مخزني در مقابل بار ورودي نوترينت ها عمل مي کند. بنظر مي رسد درياچه چغاخور با مقدار پايين فسفر کل (۱۵±۲۴ ميکروگرم در ليتر) و کلروفيل آ (۲۸/۱±۹۴/۲ ميکروگرم در ليتر) و عمق بالاي شفافيت (با ميانگين۳۲/۲ متر و مشاهده حتي بستر درياچه) در شرايط غلبه گياهان غوطه ور و آب شفاف قرار دارد. در اين شرايط، پتانسيل توليد ماهي از طريق فسفات کل و توليد اوليه ۴/۳۴ کيلوگرم در هکتار، ميزان توليد ماکروبنتوز ۷/۴ ميلي گرم وزن خشک در متر مربع و توليد ماهي از طريق ماکروبنتوز ۲۸۲ تا ۳۷۶ کيلوگرم در هکتار برآورد گرديد.