مقاله تعيين وضعيت موجود و ارايه راهکارها براي بهبود کمي و کيفي ميوه هاي هسته دار مهم (هلو، زردآلو، گيلاس و آلو) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: تعيين وضعيت موجود و ارايه راهکارها براي بهبود کمي و کيفي ميوه هاي هسته دار مهم (هلو، زردآلو، گيلاس و آلو) در ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلو
مقاله زردآلو
مقاله گيلاس
مقاله هسته دارها
مقاله هلو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشخوي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: گريگوريان وازگين
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي بندري عنايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهشي براي بررسي تنگناها و کمبودهاي موجود درکشت و عمل آوري ميوه هاي هسته دار (هلو، زردآلو، گيلاس و آلو) در سطح کشور و ارايه راهکارهاي کاربردي به منظور بهبود کمي و کيفي اين محصولات انجام شد. ابتدا، استان هاي مهم ميوه خيز کشور و شهرستان هاي عمده توليد کننده اين محصولات در ايران با توجه به آمارهاي وزارت جهاد کشاورزي تعيين شد سپس پرسشنامه هايي براي اخذ اطلاعات لازم از مراکز مهم توليد محصولات هلو، زردآلو، گيلاس و آلو در کشور تهيه و تکميل گرديد. مناطق مهم ميوه خيز کشور در ارتباط با اين ميوه ها شامل استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، زنجان، سمنان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکيلويه و بويراحمد، گلستان، لرستان، مرکزي و همدان بود. بررسي اطلاعات جمع آوري شده و تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که به دليل وجود مشکلاتي در کشت و عمل آوري اين محصولات به ويژه وجود سرماهاي اوايل بهار، اغلب محصول درختان زودگل نظير زردآلو و هلو مورد تهديد هستند و زيان زيادي به بار مي آيد. نتايج اين پژوهش نشان داد که مشکلات اصلي در توليد اين ميوه ها بسيار است که از آن جمله مي توان نبود امکانات نگهداري موقت محصول تا زمان عرضه آن به بازار و يا به کارخانه هاي فرآوري و در نتيجه ايجاد ضايعاتي از برداشت تا پس از برداشت را نام برد. نبود تعاوني هاي توليد و در نتيجه دخالت واسطه ها و دلالان، عدم ترويج بيمه محصولات باغباني و يا تضمين خريد محصول، کارآيي محدود ميوه کاران در اجراي عمليات مديريتي به ويژه هرس و شکل دهي درخت، آبياري ها و سمپاشي هاي خارج از نياز، محدوديت کارخانه هاي فرآوري و غيره به عنوان عوامل کاهنده توليد و در نهايت کاهنده محصول نهايي اثر گذارند. در مجموع در ايران, توان و قابليت افزايش توليد افزون تر, به منظور تامين مصرف داخلي و صدور مقادير قابل توجهي از محصول به خارج از کشور وجود دارد و بدين ترتيب شکوفايي هر چه بيشتر صنعت ميوه کاري کشور را نويد مي دهد.