مقاله تعيين و ارتقا موقعيت استراتژيک پالايشگاه تهران بر مبناي مدل دلتا ورويکرد پويايي هاي سيستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: تعيين و ارتقا موقعيت استراتژيک پالايشگاه تهران بر مبناي مدل دلتا ورويکرد پويايي هاي سيستم
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي
مقاله موقعيت استراتژيک
مقاله مدل دلتا
مقاله پوياييهاي سيستم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملك اخلاق اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوت سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تطبيق پذيري با مسايلِ جديد دنياي کسب و کار با دستيابي به موقعيت بالنسبه مناسب تر و بهره مندي از ساختاري ديناميک در تبيينِ گزينه هاي استراتژيک، اساس حضور در محيط پيچيده امروزي است. در اين تحقيق، در مرحله اول مدل دلتا به عنوان يک مدل استراتژيک نوين براي شناخت موقعيت استراتژيک شرکت پالايش نفت تهران مورد استفاده قرار گرفت و سهم اين سازمان از گزينه هاي استراتژيک مدل دلتا مشخص گرديد. در مرحله دوم، با روشن شدن موقعيت استراتژيک سازمان، از روشِ پويايي هاي سيستم براي ارايه مدل شبيه سازي شده و مفهومي روشن تر از اين موقعيت و نحوه تعاملِ سازمان با محيط بيروني استفاده شد و سياست هاي مختلف مديريتي با استفاده از نرم افزار  Vensimمورد آزمون قرار گرفت.