مقاله تعيين و اندازه گيري راديواکتيويته طبيعي در نمونه هاي محيطي منطقه معدن سونگون ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تعيين و اندازه گيري راديواکتيويته طبيعي در نمونه هاي محيطي منطقه معدن سونگون ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديو اکتيويته طبيعي
مقاله خاک
مقاله سنگ
مقاله پتاسيم
مقاله توريم
مقاله اورانيم
مقاله آشکار ساز HPGe

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذروند بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: انوريان ستار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت شناسايي عوامل آلاينده محيطي و حفاظت در برابر آن ها، هدف از انجام اين طرح، تعيين ميزان راديواکتيويته طبيعي در منطقه معدن مس سونگون و مقايسه آن با سطح استاندارد جهاني است. در اين کار پژوهشي ميزان راديواکتيويته طبيعي در خاک و سنگ مناطق مختلف معدن مس سونگون اندازه گيري شده است. اکتيويته ويژه راديونوکلوئيدهاي ۲۳۸U و ۲۳۲Th و ۴۰k با به کار گيري سيستم طيف سنجي اشعه گاما و آشکارساز فوق خالص ژرمانيم (HPGe) اندازه گيري شده و آناليز طيف گاماي به دست آمده توسط نرم افزار Mastro و با در نظر گرفتن ضرايب خود جذبي نمونه ها، انجام يافته است.
محاسبات نشان مي دهند که ميزان عناصر فوق به خصوص ۴۰kدر بسياري از نقاط منطقه، از مقدار ميانگين جهاني ارايه شده توسط UNSCEAR, (2000) بالاتر است.
با توجه به اثرات بيولوژيکي تشعشع در انسان نتايج به دست آمده به لحاظ حفاظت در برابر پرتوها و سلامتي افرادي که در معدن مشغول فعاليت هستند، بسيار حايز اهميت است.