مقاله تعيين و اولويت بندي پهنه هاي مناسب پخش سيلاب براي تغذيه قنات ها، چاه ها و چشمه ها در مناطق خشك (مطالعه موردي: حوزه آبخيز ميانكوه يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تعيين و اولويت بندي پهنه هاي مناسب پخش سيلاب براي تغذيه قنات ها، چاه ها و چشمه ها در مناطق خشك (مطالعه موردي: حوزه آبخيز ميانكوه يزد)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي چندمعياره مكاني
مقاله پخش سيلاب
مقاله قنات
مقاله چاه
مقاله چشمه
مقاله حوزه آبخيز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عشوري پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع كيا صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مناطق خشك و نيمه خشك، اگر خشكسالي رخ دهد، اهميت پخش سيلاب ها و استفاده بهينه از آنها دو چندان مي گردد. هدف، تعيين پهنه هاي مناسب پخش سيلاب براي تقويت آب قنات ها، چاه ها و چشمه ها در مناطق خشك با فنون ارزيابي چند معياره مكاني GIS براي مقابله با بحران خشكي و خشكسالي است. از اين رو، حوزه آبخيز ميانكوه در جنوب يزد با مساحت ۶۱۸ كيلومتر مربع، انتخاب شد. در اين مطالعه عوامل مكاني اقتصادي همچون نزديكي به جاده، روستا، قنات، چاه و چشمه در نظر گرفته شد. همچنين عوامل و محدوديت هاي مكاني طبيعي مثل تراكم پوشش گياهي، زمين ريخت شناسي ، كاربري اراضي و درجه شيب نيز دخالت داده شد. به طوري كه در روش ارزيابي چند معياره مكاني، عوامل با استفاده از روابط مربوط استانداردسازي بولين و فازي شدند. وزن عوامل نيز با روش رتبه بندي مشخص گرديد. در مرحله بعد تلفيق لايه ها با طراحي درخت واره و زبان برنامه نويسي ويژوال در محيط GIS انجام شد كه نتيجه آن، نقشه شاخص مركب با ارزش هاي فازي (از صفر تا يك) بود. در نتيجه، منطقه مناسب پخش سيلاب با ارزش هاي نزديكتر به يك، مساحتي معادل ۱۵٫۰۲ كيلومتر مربع و هر سه اولويت ۲٫۴۳ درصد از مساحت حوزه را شامل مي شوند. اين منطقه هم پوشاني مناسبي با منطقه اجراشده طرح پخش سيلاب داشت؛ بنابراين كاربرد روش مزبور در تشخيص سريع و دقيق پخش سيلاب براي مناطق مشابه در كشور توصيه مي گردد.