مقاله تعيين و بهينه سازي عامل هاي موثر بر کيفيت چاپ کاغذهاي بسته بندي با استفاده از روش طراحي آزمايش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تعيين و بهينه سازي عامل هاي موثر بر کيفيت چاپ کاغذهاي بسته بندي با استفاده از روش طراحي آزمايش ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاپ و بسته بندي
مقاله طراحي آزمايش ها
مقاله روش آنتروپي
مقاله برنامه ريزي رياضي
مقاله تصميم سازي چند هدفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: پورموسي شادمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين عامل هاي بهينه موثر بر کيفيت چاپ در کاغذهاي بسته بندي، آزمايش هايي در سطوح مختلف از زبري کاغذ و همچنين گرانروي و گرايندومتر جوهر با ويژگي هاي متفاوت به صورت تصادفي اجرا شده است. چگالي چاپ و ميزان کيفيت پوشش جوهر در هر آزمايش با دستگاه چگالي سنج و شاخص لوپ تعيين شده است. تاثير اين عامل ها به روش تحليل واريانس بررسي و تابع هاي چگالي چاپ و ميزان کيفيت پوشش جوهر بر پايه عامل ها تاثيرگذار استخراج شده است. با بهره گيري از روش آنتروپي وزن هر کدام از دو خروجي تعيين شده و به منظور بيشينه نمودن آن ها مساله در قالب يک برنامه ريزي رياضي چند هدفه فرموله و سپس با بهره گيري از روش فازي حل وسطوح بهينه تعيين شده است. نتايج نشان مي دهد سه عامل زبري کاغذ، گرانروي و گرايندومتر جوهر و اثرگذاري توام آنها به جز اثر توام زبري کاغذ و گرايندومتر جوهر بر ميزان پوشش جوهر تاثيرگذار بودند. اما تنها دو عامل گرانروي و گرايندومتر جوهر بر چگالي چاپ تاثير مي گذارند. همچنين مشخص شد که کاغذ با زبري پايين و جوهر با گرانروي بالا و گرايندومتر پايين باعث مي شود هدف اول يعني بيشينه سازي ميزان پوشش جوهر صد درصد برآورده شود و هدف دوم يعني چگالي چاپ تا ۹۲ درصد به حد بيشينه خود برسد.