مقاله تعيين و تحليل مسيرهاي سياستگذاري ميان سه متغير نهاد، جنگل و آب در ناحيه رويشي زاگرس (مطالعه موردي حوضه آبخيز وزگ در استان کهگيلويه و بويراحمد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله جنگل ايران از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۹ منتشر شده است.
نام: تعيين و تحليل مسيرهاي سياستگذاري ميان سه متغير نهاد، جنگل و آب در ناحيه رويشي زاگرس (مطالعه موردي حوضه آبخيز وزگ در استان کهگيلويه و بويراحمد)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل مسير
مقاله سياستگذاري و مديريت جامع منابع طبيعي
مقاله نهادهاي دولتي و مردمي
مقاله منابع جنگل و آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي کنگراني حنانه
جناب آقای / سرکار خانم: شامخي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اشتريان كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: عرب داوودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درهم تنيدگي و به هم پيوستگي عناصر اکولوژيک و انساني در ناحيه رويشي زاگرس و ساختار نهادي ديرينه آن، تاکيدي بر لزوم سياستگذاري و مديريت جامع منابع طبيعي با محور قرار دادن نهادها در اين ناحيه است. طي اين پژوهش، به منظور تعيين و تحليل مسيرهاي سياستگذاري ميان سه متغير «نهاد» (متغير مستقل)، «مديريت جنگل» (متغير واسطه) و «آب» (متغير وابسته) در ناحيه رويشي زاگرس، به بررسي ارتباط ها ميان اين سه متغير و روند تغييرات آنها در دامنه زماني ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ پرداخته شد. براي جمع آوري داده هاي مربوط به نهادهاي رسمي و غيررسمي دولتي و مردمي مرتبط با منابع آب و جنگل، از روش هاي پيمايشي استفاده شد. تعريف متغيرها و عملياتي کردن آنها، تدوين پرسشنامه و تعيين روايي و پايايي، جمع آوري داده ها و تحليل آماري آنها با استفاده از تحليل مسير، گام هاي اصلي اين پژوهش بودند. يافته ها نشان دادند در اين دامنه زماني، روند تغيير منابع آب و جنگل حوضه رو به تخريب بود. همچنين سياست ها و اقدامات مديريتي نهادها، داراي بيشترين تاثير مستقيم و غيرمستقيم بر وضعيت منابع آب و جنگل بوده و نقطه شروع سه مسير سياستگذاري موجود ميان اين سه متغير است. بنابراين بايد نهادهاي سياستگذار، به ارتباط ميان اين سه متغير و تاثير تغييرات آنها بر هم توجه کنند و از سياستگذاري و مديريت يک جانبه و تک بعدي منابع آب و جنگل بپرهيزند.