مقاله تعيين و شناسايي آلل هاي خودناسازگاري (S- آلل) در ژنوتيپ هاي و ارقام منتخب ايراني و خارجي بادام به روش PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: تعيين و شناسايي آلل هاي خودناسازگاري (S- آلل) در ژنوتيپ هاي و ارقام منتخب ايراني و خارجي بادام به روش PCR
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلل
مقاله خودناسازگاري
مقاله بادام
مقاله PCR
مقاله آغازگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ عليان ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: وزوايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرخوش علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بادام با نام علمي Prunus dulcis Miller [D.A. Webb] داراي خودناسازگاري گامتوفيتيك است. براي كشت وسيع و تجاري بادام استفاده از ارقام خودسازگار و كشت حداقل دو رقم سازگار با هم الزامي است. تعيين خودناسازگاري در بادام روش هاي متعددي دارد كه جديدترين آنها استفاده از آغازگرهاي اختصاصي به روش PCR است. در اين آزمايش از جفت آغازگر اختصاصي AS1II و AmyC5R براي تعيين آللهاي خودناسازگاري در بعضي ارقام ايراني، ژنوتيپ هاي برتر در كلكسيون پرديس كشاورزي دانشگاه تهران و چند رقم خارجي به عنوان شاهد، استفاده شد. اين جفت آغازگر براي تعيين آلل هاي خودناسازگاري –S) آلل) S1، S2، S3، S5، S7 ،S9، S10، S11،S12  و S13 مناسب است. نتايج به دست آمده در اين آزمايش نشان داد كه اندازه باندهاي ارقام خارجي با گزارش هاي ارايه شده به طور كامل مطابقت دارد. بنابراين باندهاي شناخته شده مربوط به ارقام خارجي ملاك مقايسه باندهاي مربوط به ژنوتيپ ها و ارقام ايراني مورد بررسي قرار گرفت. با مقايسه اندازه باندها نوع آلل خودناسازگاري مربوط به ژنوتيپ يا رقم مورد مطالعه پيش بيني گرديد. اندازه باندهاي ارقام ايراني و ژنوتيپ هاي برتر مركز تحقيقات باغباني پرديس كشاورزي دانشگاه تهران عبارتند از: “يلدا” به اندازه ۱۱۰۰ و ۲۰۰۰ جفت باز متعلق به S1 وS7 ؛ “شاهرودي  ۵-“، “آذر” و “شكوفه” به اندازه ۱۲۰۰ جفت باز متعلق به Sf يا S3؛ “تلخ -۱۳” با باندي به اندازه ۲۰۰۰ جفت باز متعلق به S7 و باندي به اندازه ۱۶۰۰ جفت باز متعلق بهS12؛ ژنوتيپ ديرگل شماره ۵ به اندازه ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ جفت باز كه متعلق به S1  و S13؛ ژنوتيپ ديرگل شماره ۱۱ به اندازه ۱۴۰۰ جفت باز متعلق به S13 مي باشد.