مقاله تعيين پارامترهاي تعادلي تراک چپمن، ژوگت براي مواد شديدالانفجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مواد پرانرژي از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تعيين پارامترهاي تعادلي تراک چپمن، ژوگت براي مواد شديدالانفجار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرضيه تراک CJ
مقاله معادله حالت BKW
مقاله کد ترموشيميايي
مقاله تراک
مقاله مواد شديدالانفجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمستي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کار حاضر بر اساس فرضيه تراک چپمن-ژوگت ۳ و با توصيف رفتار محصولات انفجار توسط معادله حالت BKW، کد کامپيوتري جهت پيش بيني خواص انفجاري مواد شديدالانفجار تهيه شده است. جهت تعيين ترکيب شيميايي حالت تعادل مخلوط غيرايده آل و چند فازي محصولات انفجار، روش جديدي براي کمينه سازي انرژي آزاد گيبس به کار رفته است. روش جديد، نوعي روش  نيوتن-رافسن مي باشد که مشتقات دوم انرژي آزاد لازم براي استفاده از آن، براي مخلوط غير ايده آل محاسبه شده اند. دقت روش جديد در مقايسه با دقت روش به کار رفته در کد FORTRAN BKW (كه مشتقات دوم انرژي آزاد برابر با مقدار آنها براي مخلوط گاز کامل فرض شده است) بيشتر مي باشد. نتايج کد ترموشيميايي تهيه شده با نتايج تجربي و همچنين نتايج منتشر شده از کدهاي ترموشيميايي ديگر، تطابق خوبي نشان مي دهد.