مقاله تعيين پروتئين قابل متابوليسم پودر ماهي و کنجاله تخم پنبه با استفاده از روش کيسه هاي نايلوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم دامي از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تعيين پروتئين قابل متابوليسم پودر ماهي و کنجاله تخم پنبه با استفاده از روش کيسه هاي نايلوني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين قابل متابوليسم
مقاله پودرماهي
مقاله کنجاله تخم پنبه و کيسه هاي نايلوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پلنگي ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي فايق آمدن بر مشکلات حاصل از پروتئين قابل هضم، سيستم پروتئين قابل متابوليسم ارایه گرديد. اين سيستم بر مبناي پروتئين ميکروبي و پروتئين غذايي تجزيه نشده در شکمبه که قابليت هضم و جذب در دستگاه گوارش بعد از شکمبه را دارند، استوار است. به منظور تخمين پروتئين قابل تجزيه و غيرقابل تجزيه در شکمبه و پروتئين قابل متابوليسم پودر ماهي و کنجاله تخم پنبه، با استفاده از ضرايب تجزيه پذيري پروتئين خام حاصل از روش کيسه هاي نايلوني و ترکيبات مغذي مواد خوراکي از جمله پروتئين خام و ADIN و بر اساس معادلات AFRC اين مطالعه پايه ريزي گرديد. در اين پژوهش تعداد سه راس گوسفند نر اخته فيستولاگذاري شده (۴۹±۲٫۶ کيلوگرم) براي آزمايش in situ مورد استفاده قرار گرفتند. از معادله P=a+b (1-e-ct) جهت ارزيابي ضرايب تجزيه پذيري پروتئين خام استفاده گرديد. ميزان پروتئين قابل متابوليسم پودر ماهي و کنجاله تخم پنبه به ترتيب ۳۹٫۶۷ و ۲۳٫۲۱ گرم در هر کيلوگرم ماده خشک بدست آمد.