مقاله تعيين پروفيل رسوب گذاري در كف مخزن سد اكباتان با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تعيين پروفيل رسوب گذاري در كف مخزن سد اكباتان با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال رسوب
مقاله پس انتشار خطا
مقاله دبي رسوب
مقاله شبكه هاي عصبي مصنوعي
مقاله لايه مخفي
مقاله واسنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران دوست محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فهمي هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: طياري اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) روش هاي موجود آموزش و واسنجي عصبي بر اساس ساختار پرسپترون چندلايه اي مي باشد، ليكن اين روش ها داراي مشكلات ناشي از عدم همگرايي در روش هاي يادگيري، عدم ثبات اوزان شبكه در شرايطي كه طيف داده هاي ورودي داراي انحراف معيار بزرگ بوده و بالاخره نياز به داده و اطلاعات فراوان جهت آموزش شبكه مي باشند. براي غلبه بر مشكلات فوق در اين تحقيق روش جديد تركيبي شبكه عصبي مصنوعي – بهينه سازي رياضي غيرخطي ارايه شده و شبكه عصبي مصنوعي كه با استفاده از روش پس انتشار خطا طراحي گرديده بهعنوان ابزارقدرتمندي براي برآورد ميزان رسوب مخزن سد اكباتان معرفي شده است. بر اين اساس با استفاده از معادله بين دبي رسوب و جريان آب رودخانه آبشينه و آمار ايستگاه يالفان مدل طراحي شده ANN با گره هاي مختلف در لايه ها ورودي ها و لايه مخفي اجرا گرديد. نتايج واسنجي نشان مي دهد براي توزيع رسوب در مخزن سد اكباتان بايستي از شش گره در لايه ورودي و هشت گره در لايه مخفي استفاده نمود. دراين تحقيق رابطه رضايت بخشي بين تعداد مولفه هاي لايه مخفي با تعداد داده هاي آموزش و تعداد مولفه هاي ورودي تعيين شده است.