مقاله تعيين چاقي در کودکان: نمايه چاقي بدن (FMI) در مقايسه با نمايه توده بدن (BMI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۴۰۸ تا ۴۱۴ منتشر شده است.
نام: تعيين چاقي در کودکان: نمايه چاقي بدن (FMI) در مقايسه با نمايه توده بدن (BMI)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمايه توده چربي بدن
مقاله نمايه توده بدن
مقاله چاقي
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حائري بهبهاني بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: درستي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حساسيت و ويژگي صدک هاي نمايه توده بدن (BMI) استاندارد CDC2000 در تشخيص چاقي کودکان ايراني در مقايسه با چاقي واقعي که براساس نمايه توده چربي بدن (FMI) مشخص شده است، مورد بررسي قرار گرفت و وضعيت چاقي کودکان مورد مطالعه براساس دو نمايه فوق مقايسه شد.
روش بررسي: قد، وزن و ضخامت چين پوستي عضله سه سر بازو در ۱۸۰۰ کودک دبستاني شهر سبزوار اندازه گيري و از تقسيم وزن و ميزان توده چربي بدن (براساس ضخامت چين پوستي) به مجذور قد به ترتيب BMI و FMI براي اين کودکان محاسبه شد. FMI بيش از صدک ۹۰ کودکان مورد مطالعه به عنوان چاقي واقعي و نيز BMI مساوي يا بيش از صدک ۹۵ وصدک ۸۵ تا کمتر از صدک ۹۵ استاندارد CDC2000 به ترتيب به عنوان چاقي و اضافه وزن محسوب شد.
يافته ها: براساس BMI به ترتيب %۴٫۸ و %۷٫۹ کودکان چاق و داراي اضافه وزن بودند. %۴۳٫۳ از کودکان واقعا چاق و %۰٫۶ از کودکاني که براساس FMI چاق نبودند، توسط BMI چاق تشخيص داده شدند. به علاوه با استفاده از FMI به عنوان معيار چاقي واقعي، حساسيت و ويژگي صدک نودم BMI در تعيين چاقي نيز به ترتيب %۷۱٫۱ و %۹۸ به دست آمد.
نتيجه گيري BMI :ممکن است کارايي کمتري در تشخيص چاقي کودکان داشته باشد و به نظر مي رسد FMI در مقايسه با BMI، معيار بهتري براي تعيين چاقي در کودکان است. انجام مطالعات بيشتري در اين زمينه پيشنهاد مي شود.