مقاله تعيين چرخه هاي يخ و ذوب و پهنه بندي مناطق مستعد آن با GIS در استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۸۷۴ تا ۸۸۳ منتشر شده است.
نام: تعيين چرخه هاي يخ و ذوب و پهنه بندي مناطق مستعد آن با GIS در استان خراسان رضوي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي
مقاله چرخه هاي يخ و ذوب
مقاله خراسان رضوي
مقاله دماي بيشينه
مقاله دماي کمينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بايگي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف بتول
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاهش و افزايش مداوم دما طي يک دوره زماني کوتاه مدت که اصطلاحا چرخه هاي يخ و ذوب ناميده مي شود، يکي از عوامل مهم خسارت به محصولات کشاورزي است. در اين تحقيق براي تعيين چرخه هاي يخ و ذوب در استان خراسان رضوي، داده هاي دماي کمينه و بيشينه روزانه نه ايستگاه هواشناسي سينوپتيک در طي ۲۰ سال آماري (۱۳۸۷- ۱۳۶۸) مورد استفاده قرار گرفت. همچنين شش گستره دمايي مشخص شامل: دماهاي کمينه کوچک تر و مساوي ۲- و دماهاي بيشينه بزرگ تر و مساوي(A) 2 ، دماهاي کمينه کوچک تر و مساوي ۳- و دماهاي بيشينه بزرگ تر و مساوي (A) 3، دماهاي کمينه کوچک تر و مساوي ۵- و دماهاي بيشينه بزرگ تر و مساوي(C) 5 ، دماهاي کمينه برابر ۲- و بيشينه بزرگ تر از(D) 2 ، دماهاي کمينه برابر ۳- و بيشينه بزرگ تر از(E) 3  و دماهاي کمينه برابر ۵- و بيشينه بزرگ تر از (F) 5 که امکان رخداد اين پديده در آن ها بيش تر است، در نظر گرفته شد. پس از پردازش داده ها توسط يک برنامه کامپيوتري در محيط Fortran، تعداد روزهاي وقوع اين پديده در هر يک از ايستگاه هاي موجود به صورت ماهانه، فصلي و سالانه تعيين و مناطق مستعد آن شناسايي و پهنه بندي شد. نتايج نشان داد که فصل زمستان داراي بيش ترين تعداد روزهاي با چرخه يخ و ذوب مي باشد و فصول پاييز و بهار به ترتيب در رده هاي بعدي قرار دارند. همچنين ايستگاه هاي تربت حيدريه، نيشابور و قوچان در اغلب گستره هاي دمايي، بالاترين ميزان وقوع اين پديده در استان خراسان رضوي را دارا مي باشند. کم ترين تعداد روزهاي داراي چرخه يخ و دوب نيز غالبا در ايستگاه هاي سرخس، کاشمر و سبزوار مشاهده مي شود.