مقاله تعيين چقرمگي بحراني شکست بين لايه اي کربن – اپوکسي به روش آرکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تعيين چقرمگي بحراني شکست بين لايه اي کربن – اپوکسي به روش آرکان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانيک شکست
مقاله مد مرکب
مقاله آزمايش آرکان
مقاله المان محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: چوپاني نقدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير کاربرد مواد مرکب در صنايع مختلف از جمله هوافضا و خودرو بسيار افزايش يافته است. در اين ميان، مباحث مربوط به پيشگيري از شکست و خرابي سازه هاي کامپوزيتي نيز، به تبع اين افزايش کاربرد، از توجه خاصي در بين محققين صنايع مختلف برخوردار شده  است. به دليل عدم وجود تقويت کننده اي در جهت عمود بر لايه ها و در ضخامت سازه، سازه هايي که از مواد مرکب لايه اي ساخته مي شوند به شدت در معرض خطر هستند. اين خرابي در حقيقت شروع و انتشار ترک هاي بين لايه اي در فصل مشترک دو لايه مي باشد. از آنجا که کاربرد اصلي اين مواد در ساخت قطعات پرکاربرد در صنايع هوافضا است، محاسبه دقيق مقدار آسيب و عمر کاري مفيد باقيمانده در اين سازه ها يا همان دامنه آسيب، از اهميتي حياتي برخوردار است. به منظور محاسبه ميزان آسيب يا عمر باقيمانده قطعه ترک دار، ابتدا بايد خصوصيات شکست آن ماده مشخص باشد. براي تعيين پارامترها و خصوصيات شکست مواد مختلف، آزمايش هاي گوناگوني وجود دارد. آزمايش اصلاح شده آرکان يکي از بهترين گزينه هاي موجود تحت بارگذاري مودهاي مختلف داخل صفحه است. در اين پژوهش به منظور کاهش پاره اي هزينه ها و مشکلات ناشي از استفاده از اتصالات چسبي، نمونه اي جديد طراحي شد و با روشي مشابه با روش آرکان مورد آزمايش قرار گرفت. پارامترهاي بحراني شکست ماده مرکب کربن – اپوکسي که از پرکاربردترين مواد مرکب در صنايع هوافضا، خودرو و نظامي است در دماي اتاق با استفاده از کارهاي آزمايشگاهي و مطالعات عددي تعيين شده است. اين پارامترها شامل ضرايب شدت تنش بحراني و انرژي کرنشي بحراني آزاد شده در راس ترک مي شوند. با استفاده از مدل هاي دو بعدي، ضرايب اصلاح هندسي براي دستگاه اصلاح شده آرکان محاسبه شده است. با استفاده از ضرايب اصلاح هندسي و بار بحراني شکست، مقادير پارامترهاي بحراني شکست محاسبه و ارايه شده است.