مقاله تعيين چيدمان بهينه عمليات برش در قالب هاي مرحله اي به کمک الگوريتم ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تعيين چيدمان بهينه عمليات برش در قالب هاي مرحله اي به کمک الگوريتم ژنتيک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسايي خودکار قطعات ورقي
مقاله تعيين چيدمان بهينه برش
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كازروني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمي راد قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول انجام مراحل پرسکاري در قالب مرحله اي برش، موقعيت مرکز فشار قالب، اثر مهمي در بالانس بودن عمليات پرسکاري دارد. اگر مرکز فشار قالب مرحله اي در محل مناسبي قرار نگيرد، دور لبه برش پليسه پيدا مي کند و همچنين با اعمال سايش شديدتر باعث کاهش عمر قالب خواهد شد. در اين تحقيق مدل محاسباتي و الگوريتمي ارايه مي شود که غيرمتعادل بودن گشتاور را در قالب تا حد امکان بهبود بخشد. براي انجام چنين کاري به صورت خودکار، بايد مرحله شناسايي قطعه نيز به صورت خودکار انجام گيرد. نرم افزار ارايه شده ابتدا قطعه ورقي را با ساختار استاندارد موجود به صورت خودکار شناسايي مي کند، سپس با استفاده از الگوريتم ژنتيک بهترين چيدمان برش را به منظور کاهش گشتاور اعمالي به قالب مشخص مي نمايد. هدف از اين کار کاهش زمان مصرفي براي تنظيم مرکز فشار در قالب هاي مرحله اي برش مي باشد. اين نرم افزار در محيط Microsoft Visual Basic .NET 2003 تهيه شده است.