مقاله تعيين ژنوتايپ غالب Helicobacter pylori در بيماران مبتلا به زخم هاي دستگاه گوارش فوقاني در شهرستان تنكابن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تعيين ژنوتايپ غالب Helicobacter pylori در بيماران مبتلا به زخم هاي دستگاه گوارش فوقاني در شهرستان تنكابن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنکابن
مقاله Helicobater pylori
مقاله ژن cagA
مقاله ژنiceA
مقاله زخم پپتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دليركوهي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: آسمار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نورامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Helicobater pylori در موكوس معده كلونيزه مي شود و انواعي از تظاهرات باليني در دستگاه گوارشي فوقاني ايجاد مي كند، نتايج باليني عفونت Helicobater pylori ممكن است در ارتباط با وجود يا عدم وجود ژن cagA يا iceA باشد. به منظور بررسي وجود ژن cagA و iceA در سويه هاي Helicobater pylori مرتبط با گاستريت، زخم معده و زخم اثني عشر، ۸۰ نمونه بيوپسي از بيماران آلوده به Helicobater pylori تهيه گرديد. براي نمونه هاي بيوپسي تست اوره آز گذاشته شد كه Helicobater pylori از ۲۵ بيمار جداسازي شد نمونه ها در فريزر ۲۰- نگهداري شد، بعد از استخراج DNA حضور ژن هاي cagA و iceA با روش Allelic specific PCR بررسي شد. از ميان نمونه هاي مورد بررسي ۲۵ مورد هليكوباكترپيلوري جداسازي شده پس از انجام PCR فراواني ژن iceA در سويه‏هاي مرتبط با گاستريت، زخم معده و زخم اثني عشر به ترتيب برابر بود با %۲۵، %۵۰ و %۲۵٫ آلل iceA۱ با %۷۵ داراي بيشترين فراواني بود. فراواني ژن cagA در سويه هاي مرتبط با گاستريت، زخم معده و زخم اثني عشر به ترتيب برابر ۳۶/۳۶%، ۵۰%، ۱۶/۱۶% بود. با توجه به نتايج اين مطالعات مي توان استنباط نمود كه وجود ژن cagA در سويه هاي Helicobater pylori مي تواند منجر به نوع شديد بيماري از جمله زخم هاي پپتيك گردد، اما در مجموع نمي‏توان ژني از اين باكتري را به عنوان شاخص براي تعيين سرانجام باليني عفونت با Helicobater pylori پيشنهاد نمود و اختلاف بروز ژن iceA در مطالعه و نيز اختلاف نوع ژن در فرم هاي باليني در كشورهاي مختلف را مي‏توان به انتشار جغرافيايي مرتبط دانست.