مقاله تعيين کارايي اقتصادي تعاوني هاي توليد کشاورزي و عوامل موثر برکارايي اقتصادي آنها در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: تعيين کارايي اقتصادي تعاوني هاي توليد کشاورزي و عوامل موثر برکارايي اقتصادي آنها در استان فارس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله تعاوني توليد کشاورزي
مقاله تابع سود
مقاله کارايي
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجري شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: باريكاني الهام
جناب آقای / سرکار خانم: امجدي افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تعيين کارايي اقتصادي تعاوني هاي توليد کشاورزي و عوامل موثر برکارايي اقتصادي آنها نسبت به جمع آوري آمار و داده هاي مورد نياز از تعاوني هاي توليد کشاورزي در شهرستان هاي فسا، فيروزآباد، مرودشت و اقليد اقدام گرديد. نتايج برآورد تابع سود تعاوني هاي توليد کشاورزي در شهرستان هاي فسا، فيروزآباد، مرودشت و اقليد نشان مي دهد که ميزان سرمايه هاي اوليه و کنوني شرکت هاي تعاوني توليد کشاورزي و ميزان هزينه مربوط به کليه فعاليت هاي آنها با سود مرزي رابطه مستقيم دارند. همچنين نتايج توزيع کارايي اقتصادي تعاوني هاي توليد کشاورزي شهرستان هاي ياد شده نشان مي دهد که ميانگين کارايي اقتصادي آنها ۰٫۷۴۱ مي باشد. همچنين نتايج بررسي عوامل موثر بر کارايي اقتصادي تعاوني هاي توليد کشاورزي اين شهرستان ها نشان مي دهد که ميزان تحصيلات مدير عامل شرکت، تعداد فعاليت هاي شرکت تعاوني توليد کشاورزي (تنوع فعاليت ها)، فاصله مسافتي شرکت تعاوني توليد کشاورزي از مرکز شهر و واقع شدن شرکت تعاوني در شهرستان فيروزآباد (نسبت به شهرستان هاي اقليد، مرودشت و فسا) تاثير مثبت بر کارايي اقتصادي، نوع مديريت دولتي (در مقابل با مديريت خود گردان) و مدت زمان فعاليت شرکت تعاوني توليد کشاورزي دارد و واقع شدن شرکت تعاوني در شهرستان فسا (نسبت به شهرستان هاي اقليد و مرودشت) و واقع شدن شرکت تعاوني در شهرستان اقليد (نسبت به شهرستان مرودشت) تاثير منفي بر کارايي اقتصادي شرکت هاي تعاوني توليد کشاورزي در استان فارس دارد.