مقاله تعيين کارايي براي توليدکنندگان کلزا در شهرستان ساري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تعيين کارايي براي توليدکنندگان کلزا در شهرستان ساري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله شهرستان ساري
مقاله کارايي
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك روان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بشرآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي کارايي محصولات کشاورزي عاملي بسيار مهم و تاثير گذار در افزايش توليد و عملکرد آن ها، بدون نياز به هزينه اضافي مي باشد. در اين مطالعه، انواع کارايي فني، اقتصادي، تخصيصي و مقياس براي توليدکنندگان کلزاي شهرستان ساري محاسبه شد. همچنين ميزان بهينه نهاده ها براي دست يابي به بيشينه کارايي در توليد اين محصول بررسي گرديد. اين پژوهش بر مبناي تحليل پوششي داده ها بوده و آمار و داده ها از راه تکميل ۱۶۱ پرسشنامه در سال زارعي ۸۸ – ۱۳۸۷جمع آوري شده است. نتايج نشان مي دهد که ميانگين کارايي هاي فني، تخصيصي، اقتصادي و مقياس بهره برداران کلزا در منطقه به ترتيب ۸۰٫۷، ۵۸، ۴۶٫۵ و ۱۳٫۷۷ درصد است. همچنين، بيش ترين ميزان استفاده نابهينه از نهاده ها مربوط به سموم با ۴۹٫۳۹ درصد ناکارايي در استفاده از اين نهاده مي باشد. کم ترين ميزان ناکارايي در تخصيص منابع براي توليد کلزا نيز مربوط به نهاده هاي بذر و ماشين آلات مي باشد، لذا بر حسب نتايج بدست آمده، با اجراي برنامه هاي افزايش كارايي تخصيصي كشاورزان، مانند برگزاري کلاس هاي ترويجي و آموزش هاي لازم در راستاي استفاده درست از نهاده ها مي توان توليد را افزايش و هزينه را کاهش داد.