مقاله تعيين گزينه برتر در يک تصميم گيري گروهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۸۲ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تعيين گزينه برتر در يک تصميم گيري گروهي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري گروهي
مقاله نظام راي گيري ترجيحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظرافت انگيزلنگرودي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي كميجاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امروزنژاد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به دنبال ارايه مدلي هستيم که در آن نظر هر راي دهنده در مورد ارزش جايگاه ها بصورت مقايسه زوجي گرفته شده و سپس مدلي شبيه به تحليل پوششي داده ها ارايه خواهد شد. در حقيقت ابتدا مدلي مشابه مدل  CCrخواهيم داشت که واحدهاي تصميم گيري در آن داراي چند خروجي و يک ورودي مساوي يک هستند [۱۷،۱۸،۱۹]. براي تامين شرايط، و بکارگيري آن براي نظام راي گيري ترجيحي، قيودي به مساله اضافه مي گردد. با اضافه نمودن توابع هدف جديد سعي خواهد شد تا قاعده اکثريت در مساله لحاظ گردد. در نتيجه با يک مساله چند هدفه روبرو خواهيم بود، که در ابتدا به مساله برنامه ريزي خطي چند هدفه تبديل شده و پس از آن با استفاده از يکي از روش هاي حل چنين مسايلي جواب بهينه بدست خواهد آمد. شايان ذکر است که در فرايند حل اين مساله به يک دسته بندي از گزينه ها دست مي يابيم که مي تواند اطلاعات جالب توجهي را در اختيار تحليل گر قرار دهد.