مقاله تعيين گستره افقي باد سيستان با استفاده از تحليل خوشه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تعيين گستره افقي باد سيستان با استفاده از تحليل خوشه اي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل چند متغيره
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله رژيم هاي بادي
مقاله سمت
مقاله سرعت باد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گندمكار امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت انرژي باد و ويژگي هاي آن مي تواند برنامه ريزان را در استفاده از اين انرژي پاك، تجديد پذير و رايگان ياري نمايد. كشور ايران در منطقه وزش بادهاي غربي واقع شده است و جهت عمومي وزش بادها در ايران هم از شمال غربي تا جنوب غربي است. اما در بعضي نواحي ايران به دليل شرايط خاص منطقه اي و همچنين عوامل سينوپتيكي جو، جهت وزش باد متفاوت از جهت عمومي وزش بادهاي ايران است و همچنين سرعت وزش باد هم از سرعت متوسط وزش بادهاي غربي بيشتر است.
بر اساس آمار مربوط به سرعت و سمت وزش باد در ۱۲۰ ايستگاه سينوپتيك، كشور ايران به ۱۰ پهنه بادي بزرگ تقسيم مي شود كه هر پهنه از نظر سمت و سرعت وزش باد در زمان هاي مختلف سال داراي ويژگي هاي خاص خود است. وسيع ترين پهنه بادي ايران پهنه بادي وزش باد سيستان است كه محدوده وسيعي از استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، يزد و اصفهان را شامل مي شود.