سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رقیه رضوی – مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی

چکیده:

با توجه به اینکه اعمال مقدار آب آبیاری در مراحل مختلف رشد توتون بر روی کیفیت برگ توتون موثر می باشد لذا به منظور تعیین میزان آب و دور آبیاری توتون رقم شرقی BS31 آزمایشی با طرح کرت های خرد شده در سه تکرار در اراضی مرکز تحققات توتون ارومیه اجرا شده است.