سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم صفری – دانشکده فیزیک ، دانشگاه تبریز ، تبریز
مهدی خداویردیزاده – دانشکده فیزیک ، دانشگاه تبریز ، تبریز
نوید چاخرلو تاجبخش – دانشکده فنی مهندسی مکانیک ، دانشگاه تبریز ، تبریز

چکیده:

در این کار توزیع دما و توزیع تنش در یک بره از بلور Nd:YAG تحت دمش طولی با بیشینه ی توان جذب شده ۱۴۰ و ۴۲۰ وات با استفاده از روش اجزاء محدود (FEM) شبیه سازی شده است . نتایج نشان می دهد که بیشینه دما در دمش ۱۴۰ وات K و در توان ۴۲۰ وات K 377 است. همچنین نشان داده شده است که با افزایش توان دمش، میزان تنش در دو راستای x و z افزایش مییابد