سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهروز شناور – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
محمدمهدی خطیب – استادیار گروه زمین شناسی
محمد محجل – استادیار گروه زمین شناسی
سیدناصر رییس السادات – استادیار گروه زمین شناسی

چکیده:

به منظور تعیین استانه حرکت گسلش نرمال و امتداد لغز درمنطقه گرونگ غرب بیرجند سی و چهار زون برشی کششی که در ابعاد چندین متر در چند صدمتر گسترده شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. بیشتر این زونهای برشی به صورت مجموعه های مزدوج عمدتا با روند NE-SW در دو دسته قرار میگیرند دسته اول به سمت NW و دسته دیگر به سمت SE شیب دارند میانگین شیب دراین دو دسته در حدود ۷۵ درجه می باشد.