سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین هوشمندی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

خشکسالی یکی از مهمترین انواع مخاطرات طبیعی و پدیده آرام و مرموز است که ناشی از فرآیندهای آب و هوائی می‌باشد و شدت و فراوانی آن تا حدودی به موقعیت جغرافیایی محل بستگی دارد که هر چند سال یک بار در نتیجه کاهش میزان بارندگی اتفاق می‌افتد. مختصات جغرافیایی ایستگاه هواشناسی بهبهان در ۵۰ درجه و ۱۶ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا ۳۱۳ متر می‌باشد. به لحاظ تقسیم‌بندی اقلیمی بر اساس روش دمارتن دارای اقلیم نیمه خشک می‌باشد. به منظور مطالعه و بررسی خشکسالی منطقه، داده‌های بارندگی ۴۳ سال (۱۳۸۷-۱۳۴۳) با استفاده از شاخص‌های توزیع استاندارد، درصد بارش از میانگین و شاخص بارش قابل اعتماد DRI با استفاده از نرم‌افزارهای Excel و Spss و surfer و Mintab و مورد تحلیل قرار گرفت و خشکسالی‌های ضعیف، متوسط و روند آن برای منطقه استخراج شد. بر این اساس دهه ۸۷-۷۷ خشک‌ترین دهه در دوره آماری بوده و سال ۵۵-۱۳۵۴ بالاترین درصد از لحاظ توزیع استاندارد و درصد میانگین بارش را در بر می‌گیرد.