سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا تاصحی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
نرگس عرفانیان – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سمنان
محبوبه کلاته – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سمنان
نسرین مهری – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین آلودگیهای میکروبی از لحاظ باکتریهای خانواده آنتروباکتریاسه و کپک در شیرینی های تر و خشک قنادی های شهر دامغان صورت گرفته است. روش مطالعه در این پژوهش توصیفی – مقطعی می باشد. جهت بررسی میزان آلودگیهای میکروبی شیرینیهای تر و خشک قنادیهای شهر دامغان از لحاظ باکترهای خانواده آنتروباکتریاسه و کپک ، در یک دوره ۳ ماهه ( آبان ، آذر و. دی ماه ۱۳۸۳) تعداد ۱۱۰ نمونه از انواع مختلف شیرینی های تر و خشک گرفته شد؛ روش نمونه برداری از شیرینی ها از نوع تصادفی ساده بود به گونه ای که در هر ماه ، دوبار در نیمه اول و نیمه دوم از هر قنادی بصورت تصادفی یک شیرینی نمونه برداری می شد. بعد از انتقال به آزمایشگاه در شرایط استریل با استفاده از روش ارائه شده توسط اداره استاندارد نسبت به آزمایشات میکروبی اقدام گردید و بعد از شمارش میزان آلودگیهای مورد نظر ، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته های این پژ<هش نشان می دهد که درصد میزان آلودگی باکتریهای خانواده آنتروباکتریاسه در نمونه های شیرینی خشک آزمایش شده ۵۳/۳% و درصد میزان آلودگی کپک در نمونه های شیرینی خشک آزمایش شده ۱۱/۶۴% بوده است. همچنین این آلودگیها در نمونه های شیرینی تر آزمایش شده به ترتیب ۱۶/۶۳% و ۹/۲۴% بوده است . اعداد و ارقام بدست آمده نشان می دهد که در شیرینی های خشک میزان آلودگی به باکتریهای خانواده آنتروباکتریاسه و کپک بیشتر از شیرینی های تر بود. این امر می تواند چندین علت داشته باشد :۱- زمان نگهداشتن شیرینی های خشک طولانی تر است این در حالی است که شیرینی های تر اگر به مدت طولانی نگهداری شوند ، در مدت کوتاهی فاسد شده و دور انداخته می شوند . ۲- شیرینی های تر در یخچال نگهداری می شوند و اکثر شیرینی های خشک بیرون از یخچال نگهداری می شوند . میزان آلودگیهای میکروبی نمونه های آزمایش شده نشان می دهد که متصدیان شیرینی فروشیها و مسئولین و دست اندر کاران بهداشتی شهر دامغان بایستی به مسائل بهداشتی و بهسازی توجه خاصی داشته و راهکارهایی را که باعث می شودمیزان آلودگیهای میکروبی شیرینی های تر و خشک به صفر برسد را به کار ببرند . به عنوان مثال رعایت مسائل بهداشتی و بهسازی و همچنین عدم استفاده از چاشنی ها و طعم دهنده ها و رنگ دهنده های غیر مجاز و …. می توانند در این امر موثر باشد.