سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شمسی نورپیشه –
فرهناک –

چکیده:

استان خوزستان با وسعت زیاد در پذیرش حلزونها حساس به ویژه لیمنه با توجه به شرایط آب و هوای گرمسیری زیستگاه مناسبی به شمار می رود. لیمنه ژیدروزیانا نیز یکی از این حلزونهاست که میزبان واسط بسیاری از ترماتودهاست. این تحقیق جهت شناسایی مناطق مختلف استان از نظر آلودگی به این حلزون و تعیین خصوصیات بیولوژیکی و طول عمر آن در سالهای ۷۷-۱۳۷۶ روی ۶۲۱۳ عدد حلزون لیمنه ژیدروزیانا انجام گرفت. ۷۷۰ عدد حلزون در حوضچه هایی مشابه شرایط طبیعی زیستی نگهداری شده و از نظر طول عمر مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از دو روش لوله گذاری و له کردن حلزون (Crush) حلزون های آلوده شناسایی شدند. از کل ۶۲۱۳ عدد حلزون مورد بررسی ۱۰۷ عدد(۵%) آلوده به انواع لاروهای ترماتودا بودند. حداکثر و حداقل میزان آلودگی در نواحی(مروانه ۴-اهواز-۴۴%) و (انجیرک و سید نور- دزفول-۱/۷%-۱%) مشاهده شد. علاوه بر آن حداکثر و حداقل طول عمر لیمنه ژیدروزیانا به ترتیب در فصل بهار و پاییز مشاهده شد. با توجه به اینکه حلزون های آلوده به لاروهای ترمادوها در انسان از نظر پزشکی حائز اهمیت اند و از آنجائیکه اولین قدم در راه کنترل حلزونها تعیین دانسیته حلزونها و شناسایی مناطق آلوده به آنها می باشد از نتایج این تحقیق جهت برنامه ریزی برای کنترل و مبارزه با حلزونهای واسطه بیماری و اقدامات مهندسی به منظور بهسازی محیط می توان استفاده کرد.