سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر عبدالهی شریف – عضو هیت علمی دانشگاه ارومیه
هادی نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده:

در حال حاضر متجاوز از ۱۱۰ سینه کار مکانیزه در استان آذربایجان غربی به کار استخراج سنگ تزیینی اشتغال دارند.استخراج سنگ بروش سیم برش الماسه فزون بر کاهش ضایعات و افزایش بهره وری استخراج,ارزش افزوده قابل توجهی نیز ایجاد می کند بطوریکه کوپهای استخراجی که دارای شکل منظم هندسی هستند در بازار سنگ در مقایسه با کوپهایی که با شیوه های سنتی استخراج شده اند از قیمت بسیار بالاتری بر خوردار هستند.بدیهی است رسیدن به ارزش افزوده بالا نیازمند صرف هزینه های سرمایه ای و بهره برداری بالنسبه بالایی نیز هست.در نوشتار حاضر با این باور که کاهش هزینه های بهره برداری و مصرف سیم برش و به تبع آن کاهش سطوح برش یافته در واحد حجم یا وزن سنگ تزیینی ,ارزش افزوده استخراجی را به نحو موثری ارتقا خواهد داد,رهیافت کامپیوتری جستجو شده است که با اجرای آن برش ویژه(سطح برش یافته در واحد حجم یا وزن سنگ ساختمانی) به حداقل مقدار خود رسیده و مزیتهای اقتصادی سینه کارهای مکانیزه سنگ تزیینی افزایش می یابد. نوشتار حاضر نتایج حاصل از مطالعات میدانی و دفتری انجام شده برروی سینه کارهای سنگ تزیینی استان را که در طراحی این رهیافت کامپیوتری مورد استفاده قرار گرفته اند را ارائه داده ومناسب ترین شکل و ابعاد را برای کمینه نمودن برش ویژه تعیین و معرفی مینماید