سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد صمدزادگان – استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه
حیدر راستی ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فتوگرامتری دانشکده فنی دانشگاه تهران
نیما زرین پنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فتوگرامتری دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

آگاهی سریع ، دقیق و جامع ازموقعیت ساختمانهای تخریب شده پس از وقوع زلزله، مبنای بسیاری از مراحل مطرح در روند مدیریت بحران از قبیل امداد و نجات، اسکان، آواربرداری و حتی بازسازی می باشد. برای نیل به این هدف استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا، به علت امکان دسترسی سریع پس از وقوع زلزله به این اطلاعات ، به عنوان یکی از روشهای اصلی، مورد توجه قرار دارد. هدف از این مقاله ارائه یک روش برای تعیین اتوماتیک ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا می باشد. برای این منظور ابتدا در مقدمه، نقش آگاهی از ساختمان های آسیب دیده در مدیریت بحران و نیزز تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا جهت اخذ اطلاعات از منطقه آسیب دیده، پس از بحران، شرح داده شده است. در ادامه، پس از بیان ودسته بندی روشهای موجود برای تعیین ساختمان های آسیب دیده، مراحل روش پیشنهادی بطور مختصر شرح داده شده است. نتایج بدست آمده از الگوریتم، توانایی بالای تصویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا را در تعیین ساختمان های آسیب دیده ناشی از زلزله نشان می دهد.