سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد طباطبائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

چکیده:

از مسائل مهم به زراعی گندم رعایت تراکم کشت مناسب و انتخاب رقم سازگار جهت استفاده بهینه از شرایط محیطی و صفات مرفولوژیک و دستیابی به تولید محصول بالا می باشد در اجرای این تحقیق از چهار رقم گندم به نام های لاین m-23-18 و لاین m-73-20 و کاس آزادی m-73-4 و رقم قدس در سه تکرار مختلف کاشت (۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰ بوته در مترمربع) بعنوان ف اکتور اصلی در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال انجام شد.