سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد زمانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
علی نیکخواه – گروه دامپروری دانشکده کشاورزی.دانشگاه تهران
عزیزاله کمالزاده – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مجتبی زاهدی فر – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

در این مطالعه احتیاجات انرژی و پروتئین برای بره های نر در حال رشد لری بختیاری طی سه مرحله وزنی، با روش کشتار مقایسه ای تعیین و نتایج با داده های جداول استاندارد موجود در این زمینهمقایسه گردید . تعداد ۵۴ راس بره نر بعد از سن از شیرگیری در سه مرحله وزنی ۳۰-۴۰ ، ۴۰-۵۰ و ۵۰-۶۰ کیلوگرم به صورت تصادفی از بین گله های گوسفند در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب، و در هر مرحله ۱۸ راس دام پس از طی دوره عادت پذیری در قفس های انفرادی با استفاده از جیره ای به صورت حبه با ۲/۶ مگاکالری انرژی قابل سوخت و ساز در کیلوگرم ماده خشک و ۱۶ درصد پروتئین خام، مورد استفاده قرار گرفتند، انرژی متابولیسمی خورده شده، پس از تعیین میزان هضم پذیری جیره، با استفاده از معادلات تابعیت (۱۹۹۳،AFRC) تعیین گردید. در شروع هر مرحله، ۶ راس بعنوان شاهد و مابقی نیز در پایان آن مرحله کشتار و پس از تجزیه لاشه به صورت کامل،شامل لاشه و غیر لاشه بوسیله چرخ گوشت مخصوص خرد و کاملا یکنواخت گردیدند، نمونه اخذ شده برای تعیین مقدار انرژی و پروتئین و سایر مواد مغذی موجود در آزمایشگاه مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده توسط برنامه نرم افزار ی (۱۹۹۸ ، SAS) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و معادلات تابعیت برای نیاز به انرژی و پروتئین و برخی از املاح معدنی برآورد گردید .نتایج این آزمایش نشان داد انرژی قابل سوخت و ساز برای حالت نگهداری ۴۲۲ کیلوژول بر کیلوگرم وزن متابولیکی و انرژی خالص ذخیره شد ه در هر کیلوگرم اضافه وزن برای سه گروه ورنی ۳۰-۴۰ ، ۴۰-۵۰ و ۵۰-۶۰ کیلوگرم به ترتیب ۱۳/۸۹ ، ۱۴/۸۹ و ۱۶/۱۵ مگاژول بدست آمد . در این آزمایش نیتروژن مورد نیاز برای حالت نگهداری، سه گروه ورنی ۳۰-۴۰ ،۴۰-۵۰ و ۶۰-۵۰ کیلوگرم به ترتیب ۵/۰۱ ، ۶/۲۱ و ۷/۴۸ گرم در روز بود . احتیاجات انرژی در این آزمایش با توصیه های جداول استاندارد غذائی همخوانی داشت، ولی نیتروژن مورد نیاز بالاتر بود . که مهمترین دلیل آن تفاوت فیزیولوژیکی دامها، ترکیب بدن آنها، نوع خوراک مصرفی و شرایط آزمایش می باشد.