سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یزدان اعرابیان – شرکت مهندسین مشاور نیرو
محمود حالتی املشی – شرکت مهندسین مشاور نیرو

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی وضعیت نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی، معیارهایی جهت تعیین ارتفاع بهینه برج دریافت کننده و محل قرارگیری بهینه هلیوستاتها ارائه می گردد . افزایش ارتفاع برج باعث افزایش هزینه سازه آن شده و از طرف دیگر فواصل مجاز بین ردیف های هلیوستات را کاهش می دهد . این عمل موجب کاهش مساحت زمین نیروگاه و کم شدن میزان کابل کشی می گردد . جهت تعیین ارتفاع بهینه برج و محل بهینه قرارگیری هلیوستاتها، پدیده های تاثیر متقابل هلیوستاتها، انرژی دریافتی توسط دریافت کننده و دیگر پدیده های موثر در طراحی اولین نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی ایران از نوع دیافت کننده مرکزی، توسط یک برنامه کامپیوتری جامع مورد ارزیابی قرار گرفته اند .