سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر باشتینی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار
حسین توکلی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
احمد قنبر ی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
علیرضا فروغی – مرکز آموزش کشاورزی شهید هاشمی نژاد خراسان

چکیده:

در این پژوهش ترکیبات شیمیایی ، قابلیت هضم ، ارزش رجحانی و نیز مصرف اختیاری پنج گونه ,(Gamanthus gamocarpus) ازگیاهان غالب نواحی کویری خراسان شامل : دانه شور
(Halocaris نرمه شو ر ،(Petrosimonia glauca) سراج (Salsola crassa) چشموک با استفاده از گوسفند مورد بررسی قرار (Halotis occulta) و پوک شور sulphurea) گرفت . نتایج نشان داد که قابلیت هضم ماده خشک ، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک به ترتیب :بین ۷۹/۱% تا ۶۴/۹% ، ۶۶/۵% تا ۴۴/۸% و ۴۱/۸% تا ۲۶/۶%، متغیر بودند که از آن میان گیاها ن پوک شور، نرمه شور و سراج از قابلیت هضم بهتری برخوردار بودند (۰/۰۵>P) . گونه های نرمه شور و چشموک با ۳۶۲/۲۸ و ۳۴۲/۴۰ گرم در روز بیشترین و گیا ه پوک شور با ۲۲۵/۵۱ گرم در روز کمترین مقدار مصرف را دارا بودند گونه های دانه شور و سراج به ترتیب با ۳۰/۱% و ۲۷/۸% از ارزش رجحانی بالاتری نسبت به سایر گونه ها برخوردار بودند.