سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد قدرت نما – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
طاهر یلچی – کارشناس ارشد تغذیه دام

چکیده:

یکی از روشهای افزایش راندمان اقتصادی در دامپروری، کا هش هزینه های پرورش از جمله هزینه های تغذیه دام با افزایش راندمان مصرف مواد غذائی بویژه بقایای زراعی و صنایع کشاورزی می باشد . کاه عدس یکی از انواع بقایای زراعی که حاوی ۱/۴ مگا کالری در کیلو گرم انرژی قابل متابولیسم و ۶/۵ تا ۸/۵ درصد پروتئین خام می باشد . همچنین آب پنیر با دارا بودن مقادیر متنابهی لاکتوز، ویتامینهای محلول در آب، کلسیم و فسفر همراه با پروتئینهای محلول در آب، یکی از فرآوردهای جانبی صنایع لبنی می باشد . بر این اساس، با استفاده از ۸ راس گوسفند نر نژاد بلوچی، میزان ارزش غذائی و مصرف اختیاری کاه عدس غنی شده با آب پنیر ( ۲:۱ ) با استفاده از روش آزمون T مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که عمل آوری کاه عدس سبب افزایش مصرف اختیاری، قابلیت هضم ماده آلی و پروتئین خام و ارزش هضمی گردید (۰/۰۱ > P) . در حالیکه بر قابلیت هضم ماده خشک و افزایش وزن (گرم به ازاء کی لوگرم وزن متابولیکی )اثر معنی داری نداشت (۰/۰۱>P) این نتایج نشان میدهدکه استفاده از فرآوردهای جانبی صنایع غذائی همچون آب پنیر در سیلو کردن کاه غلات و بقولات، بعنوان یکی از ارزانترین و مناسبترین روشهای بهبود راندمان تغذیه ای و مصرف مواد خشبی محسوب می گردد.