سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا فخر – مرکز مطالعات انرژی ایران

چکیده:

اتو برقی یکی از وسایل خانگی است که قسمتی از مصرف انرژی الکتریکی را در منزل به خود اختصاص می دهد . طبق تعریف، اتو برقی وسیله ای است که در اثر عبور جریان الکتریکی تولید حرارت نموده و برای برطرف کردن چروک در پارچه و لباس و نظافت مورد استفاده قرار می گیرد . این مقاله به ارائه روشهای اندازه گیری استاندارد و پیشنهاد شاخص هایی جهت ارزیابی عملکرد اتو از لحاظ مصرف انرژی می پردازد تا با بکارگیری آن، اتوهای موجود و ساخته شده به لحاظ مصرف انرژی طبقه بندی گردند .