سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدناصر فرخنده – مرکز مطالعات انرژی ایران
رضا فخر – مرکز مطالعات انرژی ایران

چکیده:

بخاری برقی یکی از وسایل پر مصرف انرژی الکتریکی می باشد . اگر چه تبدیل انرژی الکتریکی به حرارت در بخاری برقی دارای بازدهی صد درصد است، اما عمدتا نحوه کنترل این تبدیل انرژی در بخاری برقی می تواند سبب اتلاف انرژی گردد . این مقاله ضمن بررسی و مقایسه چند استاندارد معتبر بین المللی، به منظور رسیدن به هدف نهایی تدوین استاندارد مصرف انرژی بخاری برقی، شاخص های موثر در مصرف انرژی را معرفی کرده و معیاری را جهت تعیین مصرف انرژی در بخری برقی پیشنهاد می کند .