سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کامران کفایتی – کارشناس صنایع (مدیریت کیفیت چرخ و محور قطارهای مسافری )

چکیده:

در این مقاله به شرح روشهای مختلف نگهداری و تعمیرات در دنیا و روشهای سنجش اثر بخشی استراتژی نگهداری و تعمیرات پرداخته شده ) نگهداری و تعمیرات ( نمونه هایی از روشهای نت به در ادامه . است موجود در صنایع ریلی که نیاز به بازنگری دارند اشاره شده است و روشهای جدیدی که تا بحال مورد استفاده قرار نگرفته اند بررسی گردیده و روش تعیین استراتژی مناسب برای هر یک از بخشهای سیستم نگهداری و تعمیرات ناوگان ریلی معین شده است. این مقاله ضمن اینکه نیم نگاهی به تاریخچه روشهای مختلف نت در دنیا داشته است ، نمونه های واقعی از کابردهای راهکارهای نوین نگهداری و تعمیرات در صنایع ریلی را بیان کرده است . مقاله حاضر با تقسیم استراتژیهای نت در دنیا به شاخه های مجزا به تشریح کاربردهای نت بر پایه تجارت ، نت بر پایه قابلیت اطمینان ، نت جامع ، چرخه نت ، اثر بخشی نت و … در صنایع ریلی می پردازد.