سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی زیودار – دانشگاه سیستان و بلوچستان،گروه مهندسی شیمی
بهاره تنهائی –
علی آیتی –

چکیده:

در این مقاله، افت فشار خشک در چهار نوع آکنه ساختار یافته Mellapak 250 Y ، Flexipak 1Y ،Gempak 1A و Mellapak 250X بوسیله آنالیز دینامیک سیالات محاسباتی (CFD ) و به کمک نرم افزار FLUENT6.0.1 مدلسازی و تعیین شده است . برای آنالیز افت فشار خشک یک مدل سه بعدی شامل دو ورقه از آکنه های ساختار یافته مورد نظر پیشنهاد گردیده است. تاثیر سطح ویژه ،زاو یه کانال با افق و تخلخل آکنه های ساختار یافته بر روی افت فشار خشک مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان می دهند که با افزایش سطح ویژه آکنه های ساختار یافته و با کاهش تخلخل افت فشار خشک افزایش می یابد همچنین با تغییر زاویه کانال از ° ۴۵ به °۶۰ افت فشار خشک کاهش می یابد . برای بررسی صحت نتایج حاصل از شبیه سازی، این نتایج با داده های آزمایشگاهی و مدل تجربی Bravo مقایسه شده است .متوسط خطای نسبی حاصل از مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های آزمایشگاهی ۱۴٫۷۴% و در مقایسه با مدل تجربی Bravo 15.73% بدست آمده است.