سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدابراهیم سربندی فراهانی – گروه انرژی و مدیریت مصرف پژوهشگاه نیرو ایران
محمدرضا یوسف بیگی – بخش طراحی تأسیسات الکتریکی شرکت طراحی – مهندسی PPL کانادا

چکیده:

مدیریت بار و انرژی از جمله سرفصل های مهم تحقیقاتی وزارت نیرو در سالهای اخیر محسوب می شود . از جمله نیازهای برنامه ریزی انرژی، دسترسی به اطلاعات لازم در این زمینه است . با وجود اینکه کشور ما از شرایط آب و هوایی بسیار متنوعی برخوردار است اما بخش قابل توجهی از مناطق کشور در نواحی گرمسیر قرار دارد . به همین لحاظ مدیریت بار سرمایشی و تدوین تعرفه های برق برای بخش مسکونی در نواحی مختلف کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است . تعیین مصارف سرمایشی به این منظور به عوامل متعددی وابسته است . در این پژوهش به ارائه نتایج محاسبات تعیین مصارف سرمایشی یک خانوار نمونه در ۱۹۵ شهر کشور پرداخته شده است . براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش شهرهای مختلف از نظر میزان مصرف برق ناشی از کاربرد سیستم های سرمایشی طبقه بندی و الگوهای مختلف مصرف برق در آنها معین و بر مبنای معیارهای تدوین شده شهرهای واقع در نواحی گرمسیری استخراج شده است . از نتایج بدست آمده، می توان به منظور مدیریت بار سرمایشی ساختمانها و تدوین تعرفه برای نواحی مختلف کشور استفاده نمود .