سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ارکیده شاه ولی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق ، تعیین الگوی بهینه فعالیتهای زراعی شهرستان مرودشت با استفاده از انواع روشهای برنامه ریزی از جمله برنامه ریزی خطی ساده ، مدلسازی ایجاد گزینه ها، موتاد، تارگت موتاد، برنامه ریزی هدف و نهایتا برنامه ریزی تلفیقی هدف و تارگت موتاد می باشد. در این تحقیق نتایج حاصله از هر یک از روش های برنامه ریزی با یکدیگر مقایسه می شود. آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق بوسیله مصاحبه با ۶۰ بهره بردار در شهرستان مرودشت و از طریق آمارنامه های کشاورزی استان فارس جمع آوری شده اند.
نتایج نشان می دهد که در بالاترین ریسک ممکن، الگوی بهینه تمامی روشها یکسان می باشد و لازم به ذکر است که در تمامی این الگوها محصول گوجه فرنگی به دلیل نیاز فراوان به آب در فصلهای بحرانی بهار و تابستان ، از الگو حذف شده است.