سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا اسدفلسفی زاده –
دکترمحمود صبوحی صابونی –

چکیده:

با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک ایران، آب به عنوان یکی از عوامل محدودکننده تولید، نقش مهمی در تعیین نوع و ترکیب فعالیتهای زراعی ایفا می کند. هدف از انجام این مطالعه دستیابی به الگوی بهینه کشت با تأکید بر استفاده پایدار از منابع آب سطحی مزارع بالادست دشت رودخانه کر، شهرستان مرودشت میباشد. الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ریزی ریاضی تحت دو سناریو با و بدون محدودیت رواناب محیطی تعیین شد. نتایج نشان داد که کشاورزان از منابع در دسترس، استفاده بهینه نکرده و در رابطه با فعالیتهای زراعی، قابلیت افزایش سود با تخصیص مجدد منابع وجود دارد