سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایرج عدل – عضو هیأت علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
علی اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بیشتر الگوهای زمانی بارندگی که در طرح پروژه های مربوطه به منابع آب به کار میرود معرف بارندگی واقعی نیستند بلکه با توجه به ایمنی لازم در مصرف آب یا جلوگیری از سیلابهای نسبتاً شدید تدوین گردیده اند. در برخی از این الگوها سلیقه شخصی در تنظیم آنها اعمال گردیده و در برخی دیگر مانند منحنی شدت زمان و فراوانی شدیدترین ریزشها بدون توجه به ترتیب طبیعی آنها در مد نظر بوده است. دراین تحقیقات، بر اساس تجزیه وتحلیل آماری روشی جهت تنظیم بارندگیها که مقرون با واقعیت آن بوده و ترتیب طبیعی داده ها در چهارچوب قوانین احتمالات رعایت شده ارائه گردیده است. این روش در مورد بارندگیهای فرودگاه مهرآباد تهران،که با تهیه نرم افزار کامپیوتر مربوطه انجام یافته است، اعمال والگوهای زمانی لازم نتیجه گردیده است. با اعمال این روش پیک سیلابها تعدیل و در حجم شبکه‌های جمع‌آوری آبهای سطحی صرفه جویی خواهد شد