سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رهگذر – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نیما وارسته – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی ازمسائل مهم در بحث اندرکنش سازه و خاک و تاثیر لایه های خاک واقع بر روی بسترسنگی، بر ارتعاشات سازه ناشی از زلزله می باشد. جهت بررسی این موضوع تعیینپاسخ ساختگاه آزاد زمین و همچنین تعیین امپدانس دینامیکی خاک از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این مقاله روشی جدید برای بررسی اندرکنش سازه و خاک ارائه شده است. در این روش یک مدل بیکران برای خاک بستر سازه که بسیار گسترده می باشد د رنظر گرفته شده است. به این ترتیب میدان بر ارتعاشات دینامیکی مجموعه در حوزه فرکانس نوشته شده است. وجه تمایز این روش با سایر روشها تعیین امپدانس دینامیکی خاک با المانهای نامحدود از طریق حل مستقیم معادلات حاکم می باشد. نتایج بدست آمده از حل یک مثال عددی ومقایسه آن با مدل که در آن خاک با روش اجزای محدود در پهنه ای وسیع مدلسازی شده است نشان دهنده این است که تحلیل اندرکنشخاک وسازه با استفاده از المانهای نامحدود حتی با توجه به بعضی از تقریبهای ذاتی و اجتناب ناپذیر درفرمول بندی آن روشی مطمئن و سریع می باشد.