سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدعلی هاشمی نژاد – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ترابی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله مدل ریاضی برنامه ریزی غیرخطی جدیدی (MINLP) در زمینه زمانبندی و تعیین اندازه انباشته اقتصادی در محیط زنجیره تامین سه سطحی ارائه شده است که در آن یک تولید کننده در یک افق برنامه ریزی محدود و با سیستم تولید چندمرحله ای – چند محصولی ، مواد اولیه مورد نیاز خود را از تامین کننده خریداری و بعد از تبدیل به محصول نهایی در سیستم تولید جریان کارگاهی، آنها را در انتهای سیکل تولید یکجا به مشتری تحویل می دهد. برای حل مدل با توجه به NP-hard بودن مسئله، از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک با ژن ای اعداد حقیقی (RGA) استفاده شده است. در پایان نیز آزمایشات عددی به وسیله این روش در ابعاد مختلف صورت گرفته است.