سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر حسین شهیری نیا – دانشکده برق- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید مسعود مقدس تفرشی – دانشکده برق- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امین حاجی زاده – دانشکده برق- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پیمان نادری – دانشکده برق- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله مدلی جهت تعیین اندازه بهینه اجزای یک سیستم قدرت ترکیبی مستقل از شبکه شامل منابع بادی، خورشیدی، دیزل ژنراتور و بانک باتری ارایه می گردد. برای این منظور ابتدا روابط اقتصادی مربوط به تعیین هزینه منابع تولید انرژی و سپس تابع هزینه مدل بهینه سازی و قیود مرتبط تشریح می گردند. در این تحقیق، برای حل مساله بهینه سازی از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده و نتایج شبیه سازی برای حالتهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.