سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس اسدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی، دانشگاه امیرکبیر
پیروز مرعشی – استادیار دانشگاه امیرکبیر
بابک اکبری – پژوهشگر دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

در این پژوهش نانوذرات اکسید آلومینیوم که به روش پلاسمای حرارتی تولید شده مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت بررسی اندازه دانه این ذرات از روی طرح پراش اشعه ایکس از سه روش شرر، ویلیام سون – هال و وارن – آورباخ استفاده شد. ذرات به صورت کروی فرض شده اند و توزیع اندازه ذرات به صورت لگاریتمی – نرمال می باشد. توزیع اندازه ذرات با استفاده از نتایج حاصل از طرح پراش اشعه ایکس محاسبه شد که این نتایج با نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مطابقت دارد.