سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تورج امرایی – دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه نیرو
محمود فتوحیی فیروزآباد – دانشگاه صنعتی شریف
علیمحمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه نیرو
بابک مظفری – دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

با روند رو به رشد استفاده از تولیدات پراکنده ۱بررسی اثرات بکارگیری این تولیدات کوچک بر سیستم قدرت بخصوص شبکه های توزیع لازم و ضروری است . در این مقاله ابتدا اثرات ناشی از بکارگیری تولیدات پراکنده در سیستمهای توزیع بررسی شده و سپس نحوه تاثیر گذاری آن بر روی قابلیت اطمینان به تفصیل بحث میشود . همچنین برایتعیین اندازه و محل بهینه تولیدات پراکنده جهت حداکثر آزاد سازی در ظرفیت سیستم ،به منظور پاسخگویی به رشد بار، الگوریتمی پیشنهاد شده است . در پایان این الگوریتم برای یک شبکه توزیع شعاعی پیاده سازی شده است . برای حل مساله بهینه سازی مورد نظر از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است .