سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هادی باقرزاده ولمی – دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

چکیده:

اخیرا بخصوص در بخش بانکداری، تحقیقات در مدل های کارایی هزینه ای با داده های نادقیق افزایش یافته است. در این موارد، عدم وجود اطلاعات دقیق از قیمت ورودی DMUها با دخالت دادن اطلاعات موجود از قیمت در مدل های DEA به صورت محدودیت های وزنی، به شکل مخروط نواحی اطمینان به طور کارآمدی مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع جهت یابی دوباره ای از ارزیابی کارایی تکنیکی در جهت اندازه کارایی را فراهم کرد. بر اساس این روش کارایی هزینه ای با مطلوبترین تعدیل از قیمت ها (دید گاه خوشبینانه) ارایه دادند که فقط قادر است فقط در یک حالت خروجی و با حل n2 مدل مقدار این را محاسبه کند. بر خلاف شیوه کامنهو و دیسون ۲۰۰۵، این مقاله شیوه ای را معرفی می کند که قادر است در موارد جند خروجی کران های کارایی هزینه ای را محاسبه کند و ثانیا بجای حل n2 مساله تنها n مساله را حل کند و از پیچیدگی محاسباتی آن بکاهد.