سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی بیجاری – دانشیار، دانشکده صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی راستی برزکی – کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی جهانبازی – کارشناسی، دانشکده صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مدل اقتصادی تولید ازجمله مشهورترین مدل های کنترل موجودی می باشد که می توان آن را تعمیم مدل مقدار اقتصادی سفارش به حساب آورد . از جمله مواردی که مورد توجه بسیاری از محققین این زمینه می باشد، وارد کردن مباحث کیفی در کنترل موجودی می باشد . اما در نظر گرفتن موجودی در جریان ساخت که بخشی از موجودی انباشته شده در کارگاه تولیدی می باشد کمتر در توسعه
مدل های موجودی مورد توجه واقع شده است . بوچر در سال ۴۸۹۱ با در نظر گرفتن هزینه نگهداری برای موجودی در جریان ساخت، مدلی بر پایه ایده تولید سلولی ارائه کرده است که تعمیمی برای مدل اقتصادی تولید محسوب می شود . این مقاله نیز با در نظر گرفتن موجودی در جریان ساخت و امکان تولید محصول معیوب با قابلیت دوباره کاری ( تبدیل به محصول سالم ) و بدون قابلیت دوباره کاری ( فروش با قیمت کمتر ) به توسعه مدل مذکور پرداخته است . مدل سازی، انجام محاسبات عددی به منظور مقایسه جواب های بهینه مدل به دست آمده با مدل های پایه و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات بخش های اصلی مقاله را تشکیل می دهد .