سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین غلامی – اعضای هیات علمی مو سسه تحقیقات علوم دامی کشور
یوسف روزبهان – استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی زاهدی فر – اعضای هیات علمی مو سسه تحقیقات علوم دامی کشور
عزیزا… کمال زاده – اعضای هیات علمی مو سسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

هدف از این تحقیق تعیین انرژی مورد نیاز بزغاله های نر رائینی در حال رشد بود . تعداد ۷۵ راس بزغ اله نر رائینی با وزن اولیه ۲/۱ ± ۱۷/۵ کیلو گرم و سن حدود هفت تا هشت ماه، با ۲۵ جیره غذایی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به روش فاکتوریل با پنج سطح انرژی قابل متابولیسم (۸/۲ ، ۸/۹۲ ، ۹/)